CO DĚLÁME

Křesťanství není pouze o chození do kostela. Nedělní bohoslužba je důležitá, ale pokud chce člověk růst ve své víře, potřebuje malou skupinu, ve které se může se svou vírou sdílet s ostatními. Cílem setkávání v malých skupinách je prohloubení víry a vztahů. Budeme velmi rádi, když se zapojíte.

Domácí skupinky


KLADNO

Schází se v prostorech našeho sboru. Jejím vedoucím je Tomáš Dvořáček a je určena každému, kdo se chce dozvědět více o Bohu a mít možnost zapojit se do diskuse v přátelském prostředí. Její součástí je studium Bible, společné modlitby a čas na popovídání. Termíny naleznete v našem kalendáři.

KONTAKT

Tomáš Dvořáček
tel.: 777 113 300

Klub Popade – setkávání nejen pro seniory


Cílem klubu je vytvořit přátelské prostředí s posezením u drobného občerstvení, kde se budete moci seznámit s novými lidmi a vzájemně si popovídat. Součástí každého setkání klubu Popade je přednáška na zajímavá témata, např. manipulace ve vztazích. Chystáme i různé tvůrčí aktivity.

Garantem tohoto programu je psycholog PhDr. Zbyněk Galvas, který má zkušenosti s vedením kurzů, besed a setkávání orientovaných na cílovou skupinu seniorů.

KDY

Klub se schází vždy 3. pondělí v měsíci od 15.00.

KONTAKT

PhDr. Zbyněk Galvas
tel.: 608 823 967

Program setkání v roce 2021

Na přípravě termínů pracujeme.

Poradenství a pomoc závislým


Nabízíme poradenství a pomoc závislým, lidem s problémy ovládající jejich život a jejich rodinným příslušníkům a známým. Konzultace poskytuje Tomáš Dvořáček, který v letech 2006-2016 pracoval v Teen Challenge, kde v rámci podnikatelské činnosti organizace pomáhal klientům v osvojení si běžných pracovních návyků a získávání nových pracovních dovedností. Věnoval se také poradenství a v letech 2007-2015 vedl terénní práci a kontaktní centrum Teen Challenge v Praze.

Spolupracujeme s organizací Teen Challenge Int. ČR, která má svá střediska nedaleko Kladna (24 km) a nabízí resocializační programy pro muže a ženy. Více informací: www.teenchallenge.cz.

KDY A KDE

Konzultace probíhají po předchozí domluvě na telefonním čísle v prostorech naší církve.

KONTAKT

Tomáš Dvořáček
tel.: 777 113 300

Informační letáky a články ke stažení

Marihuana

Ke stažení

Jak se zbavit závislosti

Ke stažení

Co dělat, aby děti nebraly drogy

Ke stažení

Anorexie

Ke stažení