CO DĚLÁME

Křesťanství není pouze o chození do kostela. Nedělní bohoslužba je důležitá, ale pokud chce člověk růst ve své víře, potřebuje malou skupinu, ve které se může se svou vírou sdílet s ostatními. Cílem setkávání v malých skupinách aktivit je prohloubení víry a vztahů. Budeme velmi rádi, když se zapojíte.

Domácí skupinky


V níže uvedeném seznamu najdete kontakty na vedoucí domácích skupinek. Stačí si nějakou skupinku vybrat a zkusit se tam zajít podívat. Věříme, že se vám povede najít své místo v malé skupině v domácím prostředí.

KLADENSKÁ SKUPINKA

Schází se každý čtvrtek v 18.00 v prostorech našeho sboru. Jejím vedoucím je Tomáš Dvořáček a je určena každému, kdo se chce dozvědět více o Bohu a mít možnost zapojit se do diskuse v přátelském prostředí. Její součástí je studium Bible, společné modlitby a čas na popovídání.

KONTAKT

Tomáš Dvořáček
tel.: 777 113 300

SLÁNSKÁ SKUPINKA

Schází se jednou měsíčně v 17.00 doma u Lucky a Vítka Pohankových. Je otevřena každému, kdo se chce dozvědět více o Bohu a poznat ostatní lidi ze sboru. Děti jsou vítány.
Nejbližší termín setkání naleznete v našem kalendáři.

KONTAKT

Lucie Pohanková
tel.: 776 199 236

Modlitební setkání


Modlitba je komunikace s Bohem, je to základ života každého křesťana. Pokud se nebudeme modlit, našemu vztahu s Bohem bude scházet základní složka. Kromě toho nás Bible učí, že všechny věci které máme, přijímáme od Boha skrze modlitbu. Pokud porozumíme tajemství přímluvné modlitby, objevíme nadpřirozený rozměr života s Bohem. Být křesťanem bez modlitebního života, je jako mít auto bez benzínu. Přijít může každý, kdo má modlitební potřebu anebo ten, kdo se chce modlit za jiné.

KDY

Scházíme se každou neděli před bohoslužbou v 9.00.

KONTAKT

Stanislav Bubik
tel.: 739 524 714

Klub Popade – setkávání nejen pro seniory


Cílem klubu je vytvořit přátelské prostředí s posezením u drobného občerstvení, kde se budete moci seznámit s novými lidmi a vzájemně si popovídat. Součástí každého setkání klubu Popade je přednáška na zajímavá témata, např. manipulace ve vztazích. Chystáme i různé tvůrčí aktivity.

Garantem tohoto programu je psycholog PhDr. Zbyněk Galvas, který má zkušenosti s vedením kurzů, besed a setkávání orientovaných na cílovou skupinu seniorů.

KDY

Klub se schází vždy 3. pondělí v měsíci od 15.00.

KONTAKT

PhDr. Zbyněk Galvas
tel.: 608 823 967

Program setkání v roce 2018

29.1. Co brát v úvahu při vystupování na veřejnosti // 19.2. Jazyková a mimojazyková stránka

19.3. Osobnost mluvčího a posluchače // 16.4. Argumentace // 21.5. Klamné aspekty projevu

18.6. Nešvary v neverbálním projevu

Poradenství a pomoc závislým


Nabízíme poradenství a pomoc závislým, lidem s problémy ovládající jejich život a jejich rodinným příslušníkům a známým. Konzultace poskytuje Tomáš Dvořáček, který v letech 2006-2016 pracoval v Teen Challenge, kde v rámci podnikatelské činnosti organizace pomáhal klientům v osvojení si běžných pracovních návyků a získávání nových pracovních dovedností. Věnoval se také poradenství a v letech 2007-2015 vedl terenní práci a kontatní centrum Teen Challenge v Praze.

Spolupracujeme s organizací Teen Challenge Int. ČR, která má svá střediska nedaleko Kladna (24km) a nabízí resocializační programy pro muže a ženy. Více informací: www.teenchallenge.cz.

KDY A KDE

Konzultace probíhají po předchozí domluvě na telefonním čísle v prostorech naší církve.

KONTAKT

Tomáš Dvořáček
tel.: 777 113 300

Informační letáky a články ke stažení

Marihuana

Ke stažení

Jak se zbavit závislosti

Ke stažení

Co dělat, aby děti nebraly drogy

Ke stažení

Anorexie

Ke stažení