CO DĚLÁME

Křesťanství není pouze o chození do kostela. Nedělní bohoslužba je důležitá, ale pokud chce člověk růst ve své víře, potřebuje malou skupinu, ve které se může se svou vírou sdílet s ostatními. Cílem setkávání v malých skupinách je prohloubení víry a vztahů. Budeme velmi rádi, když se zapojíte.

Ignite Kladno

Zveme tě na křesťanská setkání mladých lidí v naší církvi. Našim cílem je vytvářet komunitu, kde se budeme moci setkat s opravdovou Boží přítomností a stát se lidmi, kteří mění svět kolem sebe. Naším cílem je také budovat přátelství, která budou sahat i za hranice našich setkání. Pokud hledáš takové místo a chceš být součástí něčeho většího, přijď a přidej se k nám! Těšíme se na tebe!

Součástí našich setkání je křesťanská hudba („worship time“), hry a občas i aktivity venku. Zaměřujeme se na důležitá témata, kterými jsou základy víry, dary Ducha svatého ale také poznatky moderní vědy. Najdeš zde prostor na rozvoj zdravé konfrontace, rozvíjení komunikace i budování vztahů.

Scházíme se každý sudý týden v pátek v prostorech CBH Kladno(Poděbradova 550, Kladno – vchod z pěší zóny, 1. patro). V 17:00 se otvírá naše ignite kavárna a pokračujeme od 18:00 do 20:45 společným programem.

KONTAKT

Darina Dvořáčková
tel.: 739 600 076
e-mail: ignitekladno@gmail.com

TERMÍNY

15. 12. | 12. 1.  a dál vždy za 14 dní

Kalendář CBH

Domácí skupinka


KLADNO

Je určena každému, kdo se chce dozvědět více o Bohu a mít možnost zapojit se do diskuse v přátelském prostředí. Její součástí je studium Bible, chvály, společné modlitby a čas na popovídání. Bližší informace u Tomáše.

KONTAKT

Tomáš Dvořáček
tel.: 777 113 300

Služba dětem


Nedílnou součástí naší církve je služba dětem. Každou neděli souběžně s bohoslužbou pro dospělé probíhá církev pro děti ve věku 3-10 let. Děti se na ní mohou těšit na seznámení se s biblickými příběhy zábavnou formou, hry, výtvarné činnosti, tanec, nové kamarády a mnoho dalšího.

Pro děti také několikrát ročně připravujeme celodenní výlety nebo přespávačky. Tam mohou strávit více času společně s kamarády, budovat vzájemné vztahy a zažít něco dobrodružného. Rodiče si zase mohou doma trošku odpočinout. 🙂

Náš sbor je také zapojen do Biblického kvízu, který je zaměřený na biblické znalosti ve třech úrovních obtížnosti. Celorepublikové kolo jednou ročně pořádá Apoštolská církev. Děti si díky němu mají možnost rozšířit své biblické znalosti, trénovat týmovou spolupráci a zažít spoustu zábavy. Otázky jsou dostupné u Darči nebo si můžete objednat celou sadu na e-shopu Křesťanského života.

Několikrát ročně také pořádáme akce pro rodiny, na nichž se vždy můžete těšit i na speciální program pro děti. Mezi takovéto aktivity patří výlety, rozloučení s prázdninami, hledání velikonočního pokladu apod.

Jsme také zapojeni do týmu Dětské konference, kterou zajišťuje sdružení Samuel, Biblická práce pro děti a která probíhá současně s Křesťanskou konferencí začátkem léta v Praze. Program je připraven pro předškolní děti (denní) a zvlášť pro školní děti 6-15let (pobytový). Pro děti je to skvělá příležitost navázat nové vztahy a setkat se s živým Kristem. Čeká je spousta zajímavých seminářů, aktivit, skvělé chvály, hry i čas s vedoucími.

Apoštolská církev pořádá také celorepublikové akce pro mládež jako jsou Kristfest nebo Encounter. Aby vám nic neuniklo, doporučujeme sledovat akce v kalendáři na webu AC.

KDY

Každou neděli od 16:00 během bohoslužby.
Další akce naleznete v našem kalendáři.

KONTAKT

Bc. Darina Dvořáčková
e-mail: cbhkladno@gmail.cz

Klub Popade – setkávání nejen pro seniory


Cílem klubu je vytvořit přátelské prostředí s posezením u drobného občerstvení, kde se budete moci seznámit s novými lidmi a vzájemně si popovídat. Součástí každého setkání klubu Popade je přednáška na zajímavá témata, např. manipulace ve vztazích. Chystáme i různé tvůrčí aktivity.

Garantem tohoto programu je psycholog PhDr. Zbyněk Galvas, který má zkušenosti s vedením kurzů, besed a setkávání orientovaných na cílovou skupinu seniorů.

KDY

Klub se schází vždy jednou měsíčně v úterý od 15.00. O bližší informace volejte na 739 600 076.

KONTAKT

PhDr. Zbyněk Galvas
tel.: 608 823 967

Poradenství a pomoc závislým


Nabízíme poradenství a pomoc závislým, lidem s problémy ovládající jejich život a jejich rodinným příslušníkům a známým. Konzultace poskytuje Tomáš Dvořáček, který v letech 2006-2016 pracoval v Teen Challenge, kde v rámci podnikatelské činnosti organizace pomáhal klientům v osvojení si běžných pracovních návyků a získávání nových pracovních dovedností. Věnoval se také poradenství a v letech 2007-2015 vedl terénní práci a kontaktní centrum Teen Challenge v Praze.

Spolupracujeme s organizací Teen Challenge Int. ČR, která má svá střediska nedaleko Kladna (24 km) a nabízí resocializační programy pro muže a ženy. Více informací: www.teenchallenge.cz.

KDY A KDE

Konzultace probíhají po předchozí domluvě na telefonním čísle v prostorech naší církve.

KONTAKT

Tomáš Dvořáček
tel.: 777 113 300