O CBH

KDO JSME

Církev bez hranic je součástí Apoštolské církve, která je řádně registrovaná na Ministerstvu kultury. Ježíš celou komplikovanou židovskou víru a tradici shrnul do dvou přikázání. Miluj Boha a miluj bližního svého. Jeden z předních mozků počítačového světa Steve Jobs založil svou firmu na jednoduchosti. Podobně jako Ježíš nebo Steve chceme být jednoduchou, srozumitelnou a praktickou církví.

Naše vize a poslání jsou shrnuty ve třech slovech: „Zasáhnout, připravit a uvolnit.“ Věříme, že každý člověk na této planetě je Bohem stvořený, je vzácný, jedinečný a důležitý. Chceme, aby se každý člověk na této planetě dozvěděl o svém Stvořiteli. Pokud je každý důležitý a má zde své místo, pak chceme každému pomoci dosáhnout svého potenciálu. Bylo by málo, kdybychom věděli, proč tady jsme, ale nikdy bychom své obdarování nepoužili. Proto chceme pomoci každému vstoupit do svého obdarování. Takže jednoduše řečeno: Zasáhnout, připravit a uvolnit.

Jednou z klíčových hodnot naší církve je svoboda a proto do „našeho vlaku“ můžete kdykoli nastoupit, ale kdykoli budete chtít, můžete také vystoupit. Vše je naprosto dobrovolné! Je to o vašem rozhodnutí a hlavně je to o vaší víře v Boha. My jsme zde jen proto, abychom vám ji pomohli najít a praktikovat.

Stanislav Bubik
pastor  

VEDENÍ CÍRKVE

Stanislav Bubik
pastor

Tomáš Dvořáček
starší sboru

VEDOUCÍ AKTIVIT

PhDr. Zbyněk Galvas

Klub Popade

Je ženatý s manželkou Ludmilou. Roku 1975 začal studovat psychologii na FF UP v Olomouci a v roce 1990 mu bylo na základě mimosoudní rehabilitace umožněno, aby dokončil studium psychologie. Zvolený obor zakončil na FF UK v Praze v roce 1997, doktorát získal v roce 2001.

Najdete nás na sociálních sítích!

PARTNEŘI

Partnerem církve se může stát každý znovuzrozený křesťan, který souhlasí s hodnotami a vizí sboru. V církvi jsou vítáni všichni a nikoho k partnerství nenutíme, přesto pro nás partnerský vztah znamená určitou úroveň oddanosti místní církvi. Ze strany partnera se jedná o závazek investovat určitou část svých zdrojů (čas, obdarování, finance) pro budování církve.
Výši svého závazku si stanovuje partner a jeho dodržování je výhradně jeho osobní záležitostí. Věříme, že služba v církvi je součást služby Bohu a služba Bohu je záležitost osobní zbožnosti. Z tohoto důvodu církev nikoho nekontroluje, ale každý je vykazatelný Bohu. Partnerství je samozřejmě možné kdykoli vypovědět a to bez udání důvodů.
Jelikož sbor Církve bez hranic v Kladně je součástí Apoštolské církve, vyplněním partnerské přihlášky se dle ústavy AC stáváte zároveň členem této církve. Ústavu AC si můžete rovněž stáhnout v sekci media. Církev má samozřejmě právo nepřijmout partnera nebo mu ukončit partnerství a to zejména v případě, že nectí její hodnoty, kterými jsou: svoboda jednotlivce, láska k Bohu a víra v Boha. Partnerem se stanete, když odevzdáte vyplněnou přihlášku, kterou je možné stáhnout ZDE nebo si ji můžete vyžádat od pastora.

Našimi dalšími partnery jsou