O CBH

KDO JSME

Církev bez hranic je součástí Apoštolské církve, která je řádně registrovaná na Ministerstvu kultury. Ježíš celou komplikovanou židovskou víru a tradici shrnul do dvou přikázání. Miluj Boha a miluj bližního svého. Jeden z předních mozků počítačového světa Steve Jobs založil svou firmu na jednoduchosti. Podobně jako Ježíš nebo Steve chceme být jednoduchou, srozumitelnou a praktickou církví.

Naše vize a poslání jsou shrnuty ve třech slovech: „Zasáhnout, připravit a uvolnit.“ Věříme, že každý člověk na této planetě je Bohem stvořený, je vzácný, jedinečný a důležitý. Chceme, aby se každý člověk na této planetě dozvěděl o svém Stvořiteli. Pokud je každý důležitý a má zde své místo, pak chceme každému pomoci dosáhnout svého potenciálu. Bylo by málo, kdybychom věděli, proč tady jsme, ale nikdy bychom své obdarování nepoužili. Proto chceme pomoci každému vstoupit do svého obdarování. Takže jednoduše řečeno: Zasáhnout, připravit a uvolnit.

Jednou z klíčových hodnot naší církve je svoboda a proto do „našeho vlaku“ můžete kdykoli nastoupit, ale kdykoli budete chtít, můžete také vystoupit. Vše je naprosto dobrovolné! Je to o vašem rozhodnutí a hlavně je to o vaší víře v Boha. My jsme zde jen proto, abychom vám ji pomohli najít a praktikovat.

Stanislav Bubik
pastor  

VEDENÍ CÍRKVE

Stanislav Bubik

pastor

Je ženatý s manželkou Hankou. Má tři dospělé děti: Terezu, Štěpána a Honzu. Jako duchovní Apoštolské církve pracuje od svých 23 let. Byl součástí týmu vedení v Havířově, později založil Církev bez hranic v Chomutově a od roku 2002 pracuje v Praze. Stanislav má rád rychlou jízdu v autě, svoji rodinu, výlety do přírody a v zimě lyžování.

Tomáš Dvořáček

starší sboru

Je ženatý s Darčou, se kterou mají dvě děti – Elen a Aniu. V letech 2006-2016 pracoval v Teen Challenge Int. ČR, kde v rámci podnikatelské činnosti organizace pomáhal klientům v osvojení si běžných pracovních návyků, věnoval se poradenství a byl vedoucím kontaktního centra v Praze. Nyní má malou stavební firmu. Díky svým zkušenostem nabízí v našem sboru poradenství závislým. Má rád fotbal a sbírání hub.

VEDOUCÍ AKTIVIT

PhDr. Zbyněk Galvas

Klub Popade

Je ženatý s manželkou Ludmilou. Roku 1975 začal studovat psychologii na FF UP v Olomouci a v roce 1990 mu bylo na základě mimosoudní rehabilitace umožněno, aby dokončil studium psychologie. Zvolený obor zakončil na FF UK v Praze v roce 1997, doktorát získal v roce 2001.

MÁTE FACEBOOK?

Facebook CBH KLADNO

PARTNEŘI

Partnerem církve se může stát každý znovuzrozený křesťan, který souhlasí s hodnotami a vizí sboru. V církvi jsou vítáni všichni a nikoho k partnerství nenutíme, přesto pro nás partnerský vztah znamená určitou úroveň oddanosti místní církvi. Ze strany partnera se jedná o závazek investovat určitou část svých zdrojů (čas, obdarování, finance) pro budování církve.
Výši svého závazku si stanovuje partner a jeho dodržování je výhradně jeho osobní záležitostí. Věříme, že služba v církvi je součást služby Bohu a služba Bohu je záležitost osobní zbožnosti. Z tohoto důvodu církev nikoho nekontroluje, ale každý je vykazatelný Bohu. Partnerství je samozřejmě možné kdykoli vypovědět a to bez udání důvodů.
Jelikož sbor Církve bez hranic v Kladně je součástí Apoštolské církve, vyplněním partnerské přihlášky se dle ústavy AC stáváte zároveň členem této církve. Ústavu AC si můžete rovněž stáhnout v sekci media. Církev má samozřejmě právo nepřijmout partnera nebo mu ukončit partnerství a to zejména v případě, že nectí její hodnoty, kterými jsou: svoboda jednotlivce, láska k Bohu a víra v Boha. Partnerem se stanete, když odevzdáte vyplněnou přihlášku, kterou je možné stáhnout ZDE nebo si ji můžete vyžádat od pastora.

Našimi dalšími partnery jsou: